دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/1 | 
اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز

به اطلاع میرساند با توجه به ابلاغیه آموزش دانشگاه، از ترم جاری عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز مشمول محدودیت سقف ۱۴ واحد میگردد، لذا کلیه دانشجویانی که فرم عدم رعایت پیشنیاز را به آموزش تحویل داده اند، میبایست تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱ اسفند ضمن تکمیل فرم درخواست آموزشی  عنوان نمایند که علیرغم محدودیت سقف ۱۴ واحد همچنان درخواست عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز را داشته و در صورتی که با فرض موافقت با رفع اخطار و اخذ درس مربوطه تعداد واحدهای آنها از ۱۴ واحد تجاوز میکند، درس یا دروسی که باید به منظور احراز سقف ۱۴ واحد حذف شوند را به ترتیب اولویت اظهار نمایند.


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.722.13587.fa.html
برگشت به اصل مطلب