دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/12 | 
جلسه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۸/۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان در جلسه ضروریست. لطفا برای ورود به جلسه از لینک اتاق های زیر استفاده نمائید. لازم به ذکر است جلسه گروه مکاترونیک متعاقبا اعلام خواهد شد.
اتاق دانشجویان گروه تبدیل انرژی:
http://meetings.aut.ac.ir/mech-grad_thermoflow۱/
اتاق دانشجویان گروه ساخت و تولید و مهندسی جوش:
http://meetings.aut.ac.ir/mech-grad_manufct۱/
اتاق دانشجویان طراحی کاربردی:
http://meetings.aut.ac.ir/mech-grad_solid۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.722.5769.fa
برگشت به اصل مطلب