دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس آز مبانی برق دارند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/17 | 
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس آز مبانی برق دارند:
با توجه به اینکه مسئول آزمایشگاه مبانی برق، با برگزاری مجازی این درس موافقت کرده است و در کانال مربوطه شرایط گذراندن درس را تعیین کرده است.
لازم است دانشجویان به این کانال : t.me/ azmachin۱۳۹۷ مراجعه و کارهای خواسته شده را در زمان تعیین شده انجام دهند. با ارسال گزارش آزمایشها تا ۶/۲۱  نمره ایشان تا ۶/۲۴قطعی خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.722.8937.fa
برگشت به اصل مطلب