اداره آموزش دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر به عنوان دانشکده میزبان در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک و مهندسی ساخت و تولید، آغاز سال تحصیلی را ...
۱۴۰۱/۶/۲۸
اطلاعیه نحوه برگزاری نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۰/۱۱/۶
موفقیت دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در مرحله نهایی از بیست و ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۶
ثبت‌نام اینترنتی پذیرش در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ویژه دانشجویان کارشناسی امیرکبیری و سایر دانشگاه‌ها
۱۴۰۰/۸/۱۲
برگزیده شدن طرح پژوهشی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فراخوان صندوق علمی راه ابریشم
۱۴۰۰/۸/۱۱
اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد
۱۴۰۲/۶/۲۸
تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری
۱۴۰۲/۵/۸
وضعیت دروس دانشجویان با اخذ بیش از حدنصاب واحد کارشناسی
۱۴۰۲/۴/۲۰
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری مکاترونیک سال ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...
۱۴۰۲/۳/۹
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۲  دانشکده  مهندسی مکانیک
۱۴۰۲/۳/۶
 جدول زمانبندی مصاحبه اساتید با داوطلبان  پژوهشکده فناوریهای نو و قابل توجه  داوطلبان  رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه ...
۱۴۰۲/۳/۶
اطلاع رسانی برنامه آزمون های پایانی دروس سرویس و عمومی نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
۱۴۰۲/۳/۶
اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸
۱۴۰۲/۳/۱
برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت
۱۴۰۲/۲/۱۶
 درس اقتصاد مهندسی  
۱۴۰۲/۲/۱۳
جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹
۱۴۰۲/۲/۱۲
اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته
۱۴۰۲/۲/۹
بسته تخصصی
۱۴۰۲/۱/۲۹
اطلاعیه نشریه دانشجوئی
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز  
۱۴۰۱/۱۲/۱