زمان و مکان مصاحبه داوطلبان رشته مهندسی مکاترونیک
زمان و مکان مصاحبه داوطلبان رشته مهندسی مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1403/3/29 |  دفعات مشاهده: 17 بار
جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان با آزمون دوره دکتری پژوهشکده فناوریهای نو - سال ۱۴۰۳

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان با آزمون دوره دکتری پژوهشکده فناوریهای نو - سال ۱۴۰۳

 | تاریخ ارسال: 1403/3/26 |  دفعات مشاهده: 271 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ دانشکده مهندسی مکانیک

 قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ دانشکده مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: 1403/3/20 |  دفعات مشاهده: 1760 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ پژوهشکده ها و مکاترونیک
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ پژوهشکده ها و مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1403/3/20 |  دفعات مشاهده: 886 بار
اصلاحیه -  اعلام زمان و مکان مصاحبه استادان دانشکده مهندسی مکانیک با داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۳
اصلاحیه -اعلام زمان و مکان مصاحبه استادان دانشکده مهندسی مکانیک با داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1403/3/20 |  دفعات مشاهده: 1468 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبی
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 |  دفعات مشاهده: 2174 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳  رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌‌های نو- دانشگاه
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳  رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌‌های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1402/10/4 |  دفعات مشاهده: 1623 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه  دوره دکتری رشته مهندسی مکاترونیک سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری رشته مهندسی مکاترونیک سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1403/3/20 |  دفعات مشاهده: 2839 بار
تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری
تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1402/5/8 |  دفعات مشاهده: 1969 بار
اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸
اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸
 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 |  دفعات مشاهده: 2503 بار
برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت
برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت
 | تاریخ ارسال: 1402/2/16 |  دفعات مشاهده: 2540 بار
درس اقتصاد مهندسی
 درس اقتصاد مهندسی
 
 | تاریخ ارسال: 1402/2/13 |  دفعات مشاهده: 2748 بار
جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹
جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1402/2/12 |  دفعات مشاهده: 2552 بار
اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته
اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته
 | تاریخ ارسال: 1402/2/9 |  دفعات مشاهده: 2724 بار
بسته تخصصی
بسته تخصصی
 | تاریخ ارسال: 1402/1/29 |  دفعات مشاهده: 2606 بار
اطلاعیه نشریه دانشجوئی
اطلاعیه نشریه دانشجوئی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 2602 بار
اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز
اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز
 
 | تاریخ ارسال: 1401/12/1 |  دفعات مشاهده: 2744 بار
اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)
اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)

 
 | تاریخ ارسال: 1401/5/30 |  دفعات مشاهده: 3231 بار
اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)
اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)

 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/20 |  دفعات مشاهده: 3490 بار
اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی
اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی
 | تاریخ ارسال: 1401/4/12 |  دفعات مشاهده: 4966 بار
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
 | تاریخ ارسال: 1401/1/17 |  دفعات مشاهده: 4346 بار
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:

 
 | تاریخ ارسال: 1400/11/10 |  دفعات مشاهده: 4661 بار
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 |  دفعات مشاهده: 4431 بار
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
 | تاریخ ارسال: 1400/11/6 |  دفعات مشاهده: 4420 بار
قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰
برنامه بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک، تکمیل پرونده ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 |  دفعات مشاهده: 4670 بار
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 4940 بار
دروس مصوب طراحی کاربردی
دروس مصوب طراحی کاربردی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 5249 بار
دروس مصوب ساخت و تولید
دروس مصوب ساخت و تولید
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 5024 بار
دروس مصوب تبدیل انرژی
دروس مصوب تبدیل انرژی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 4871 بار
دروس ارشد مهندسی جوش
دروس ارشد مهندسی جوش
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 7219 بار
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 4758 بار
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 5678 بار
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
 | تاریخ ارسال: 1400/5/18 |  دفعات مشاهده: 7338 بار
رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)
 رویهی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 |  دفعات مشاهده: 5912 بار
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 |  دفعات مشاهده: 7871 بار
کار دانشجویی
کار دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 |  دفعات مشاهده: 7963 بار
رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/26 |  دفعات مشاهده: 10538 بار
رویه درخواست آموزشی
رویه درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 8216 بار
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 7976 بار