رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)
 رویهی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 |  دفعات مشاهده: 120 بار
دروس عملی نیمسال دوم ۹۹
دروس عملی نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1400/4/8 |  دفعات مشاهده: 252 بار
برنامه زمان بندی مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۴۰۰- تأخیری
برنامه زمان بندی مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۴۰۰- تأخیری
 | تاریخ ارسال: 1400/3/19 |  دفعات مشاهده: 995 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری ‌های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک
 پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/3/19 |  دفعات مشاهده: 1068 بار
برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰ - سری دوم
برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت  مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰  - سری دوم
 | تاریخ ارسال: 1400/3/16 |  دفعات مشاهده: 3068 بار
اعلام برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰ - سری اول
اعلام برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت  مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰  - سری اول
 | تاریخ ارسال: 1400/3/14 |  دفعات مشاهده: 2548 بار
نحوه برگزاری مصاحبه از داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۰ - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نحوه برگزاری مصاحبه  از داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۰  - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/3/12 |  دفعات مشاهده: 2566 بار
نام اطلاعیه : جدول زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نام اطلاعیه : جدول زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/3/12 |  دفعات مشاهده: 2055 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری ‌های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک
 پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/3/12 |  دفعات مشاهده: 1948 بار
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده انرژی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قابل توجه کلیه داوطلبان با آزمون دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰  پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/3/10 |  دفعات مشاهده: 1769 بار
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/3/10 |  دفعات مشاهده: 1903 بار
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/3/9 |  دفعات مشاهده: 1996 بار
اطلاعیه شماره ۱ – قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - دانشکده مهندسی مکانیک
اطلاعیه شماره ۱ قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - دانشکده مهندسی مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1400/3/4 |  دفعات مشاهده: 2884 بار
کارآموزی تابستان ۱۴۰۰
 کارآموزی تابستان ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/2/15 |  دفعات مشاهده: 1863 بار
المپیاد دانشجویی
قابل توجه دانشجویان علاقه مند به المپیاد دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 |  دفعات مشاهده: 1881 بار
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 |  دفعات مشاهده: 2167 بار
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۹۹
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/26 |  دفعات مشاهده: 1987 بار
برنامه کلاسهای حضوری آز فیزیک اندازه‌گیری نیمسال اول ۹۹
برنامه کلاسهای حضوری آز فیزیک اندازه‌گیری نیمسال اول ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/20 |  دفعات مشاهده: 2003 بار
دستورالعمل ثبت نام در نیمسال دوم ۹۹
 دستورالعمل ثبت نام در نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 |  دفعات مشاهده: 2076 بار
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 |  دفعات مشاهده: 2152 بار
اطلاعیه مهم مورخ ۱۵ بهمن در خصوص برنامه جدید کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
اطلاعیه مهم مورخ ۱۵ بهمن در خصوص  برنامه جدید کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
 | تاریخ ارسال: 1399/11/15 |  دفعات مشاهده: 2033 بار
برگزاری بخش حضوری کلاسهای عملی نیمسال اول ۹۹
برگزاری بخش حضوری کلاسهای عملی نیمسال اول ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 |  دفعات مشاهده: 2111 بار
ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 |  دفعات مشاهده: 2256 بار
مشکلات ثبت نام اولیه
مشکلات ثبت نام اولیه
 | تاریخ ارسال: 1399/10/17 |  دفعات مشاهده: 2195 بار
کار دانشجویی
کار دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 |  دفعات مشاهده: 2268 بار
راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹
راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 |  دفعات مشاهده: 2384 بار
رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/26 |  دفعات مشاهده: 2379 بار
رویه درخواست آموزشی
رویه درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 2399 بار
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 2499 بار