قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در دروس کارگاه عمومی و کارگاه ماشین ابزارانیورسال ۱ نیمسال اول  ۱۴۰۰
قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در دروس کارگاه عمومی و کارگاه ماشین ابزارانیورسال ۱ نیمسال اول  ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/25 |  دفعات مشاهده: 65 بار
اطلاعیه نحوه برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۰
اطلاعیه نحوه برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۰

 
 | تاریخ ارسال: 1400/10/11 |  دفعات مشاهده: 93 بار
نکات تکمیلی درخصوص ثبت نام اولیه نیمسال دوم ۱۴۰۰
نکات تکمیلی درخصوص ثبت نام اولیه نیمسال دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/11 |  دفعات مشاهده: 88 بار
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام اولیه  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام اولیه  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 |  دفعات مشاهده: 116 بار
ثبت نام اولیه برای نیمسال دوم ۱۴۰۰
ثبت نام اولیه برای نیمسال دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 |  دفعات مشاهده: 143 بار
راهنمای حذف اضطراری
راهنمای حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 |  دفعات مشاهده: 118 بار
حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰
حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 |  دفعات مشاهده: 119 بار
قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰
برنامه بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک، تکمیل پرونده ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 |  دفعات مشاهده: 188 بار
قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نامی در دروس عملی نیمسال اول ۱۴۰۰
قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نامی در دروس عملی نیمسال اول ۱۴۰۰
 
اطلاعیه شماره ۱:
 | تاریخ ارسال: 1400/8/29 |  دفعات مشاهده: 779 بار
زمان بندی و نحوه برگزاری آزمون های دروس سرویس دانشکده ریاضی
زمان بندی و نحوه برگزاری آزمون های دروس سرویس دانشکده ریاضی:
 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 |  دفعات مشاهده: 377 بار
اطلاعیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰
اطلاعیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/9 |  دفعات مشاهده: 573 بار
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
 | تاریخ ارسال: 1400/8/4 |  دفعات مشاهده: 665 بار
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1400/8/4 |  دفعات مشاهده: 486 بار
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 766 بار
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 490 بار
دروس مصوب طراحی کاربردی
دروس مصوب طراحی کاربردی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 549 بار
دروس مصوب ساخت و تولید
دروس مصوب ساخت و تولید
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 529 بار
دروس مصوب تبدیل انرژی
دروس مصوب تبدیل انرژی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 509 بار
دروس ارشد مهندسی جوش
دروس ارشد مهندسی جوش
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1039 بار
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 510 بار
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 551 بار
تبریک و خیرمقدم خدمت کلیه دانشجویان ورودی جدید
تبریک و خیرمقدم خدمت کلیه دانشجویان ورودی جدید
 | تاریخ ارسال: 1400/7/10 |  دفعات مشاهده: 801 بار
برنامه ارایه بخش حضوری دروس عملی نیمسال دوم ۱۳۹۹ - دوره فشرده مهر و آبان ۱۴۰۰
برنامه ارایه بخش حضوری دروس عملی نیمسال دوم ۱۳۹۹ - دوره فشرده مهر و آبان ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 |  دفعات مشاهده: 839 بار
اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه
اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه
 | تاریخ ارسال: 1400/6/29 |  دفعات مشاهده: 756 بار
برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 |  دفعات مشاهده: 1512 بار
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس آز مبانی برق دارند
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس آز مبانی برق دارند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/17 |  دفعات مشاهده: 845 بار
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس  آمار و احتمالات مهندسی" را بعنوان  درس تکدرس جایگزین انتخاب کرده‌اند
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس" آمار و احتمالات مهندسی" را بعنوان  درس تکدرس جایگزین انتخاب کرده‌اند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/16 |  دفعات مشاهده: 829 بار
اطلاعیه مهم در خصوص رویه ثبت نام (انتخاب واحد) تکمیلی
اطلاعیه مهم در خصوص رویه ثبت نام (انتخاب واحد) تکمیلی
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 |  دفعات مشاهده: 953 بار
اسامی دانشجویان فارغ التحصیلی که تقاضای گذراندن حضوری کارگاه را به علت تعجیل در ثبت نمره داشتند
اسامی دانشجویان فارغ التحصیلی که تقاضای گذراندن حضوری کارگاه را به علت تعجیل در ثبت نمره داشتند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/12 |  دفعات مشاهده: 963 بار
اطلاعیه تکمیلی ( اصلاحی )
اطلاعیه تکمیلی ( اصلاحی )
دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی دانشکده مهندسی مکانیک که دروس عملی دارند :
 | تاریخ ارسال: 1400/6/10 |  دفعات مشاهده: 893 بار
قابل توجه دانشجویان در حال فارغ التحصیلی که در ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دروس عملی داشته اند
قابل توجه دانشجویان در حال فارغ التحصیلی که در ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دروس عملی داشته اند:
 | تاریخ ارسال: 1400/6/8 |  دفعات مشاهده: 964 بار
قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک که در ترم دوم سال تحصیلی ۰۰-۹۹ ثبت نام دروس عملی ( آزمایشگاهی – کارگاهی ) دارند
 قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک که در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ ثبت نام دروس عملی ( آزمایشگاهی – کارگاهی ) دارند  
 | تاریخ ارسال: 1400/5/24 |  دفعات مشاهده: 1419 بار
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
 | تاریخ ارسال: 1400/5/18 |  دفعات مشاهده: 1360 بار
رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)
 رویهی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 |  دفعات مشاهده: 1326 بار
کارآموزی تابستان ۱۴۰۰
 کارآموزی تابستان ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/2/15 |  دفعات مشاهده: 3058 بار
المپیاد دانشجویی
قابل توجه دانشجویان علاقه مند به المپیاد دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 |  دفعات مشاهده: 3070 بار
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 |  دفعات مشاهده: 3326 بار
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۹۹
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/26 |  دفعات مشاهده: 3099 بار
برنامه کلاسهای حضوری آز فیزیک اندازه‌گیری نیمسال اول ۹۹
برنامه کلاسهای حضوری آز فیزیک اندازه‌گیری نیمسال اول ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/20 |  دفعات مشاهده: 3110 بار
دستورالعمل ثبت نام در نیمسال دوم ۹۹
 دستورالعمل ثبت نام در نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 |  دفعات مشاهده: 3188 بار
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 |  دفعات مشاهده: 3337 بار
اطلاعیه مهم مورخ ۱۵ بهمن در خصوص  برنامه جدید کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
اطلاعیه مهم مورخ ۱۵ بهمن در خصوص  برنامه جدید کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
 | تاریخ ارسال: 1399/11/15 |  دفعات مشاهده: 3139 بار
برگزاری بخش حضوری کلاسهای عملی نیمسال اول ۹۹
برگزاری بخش حضوری کلاسهای عملی نیمسال اول ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 |  دفعات مشاهده: 3245 بار
ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 |  دفعات مشاهده: 3391 بار
مشکلات ثبت نام اولیه
مشکلات ثبت نام اولیه
 | تاریخ ارسال: 1399/10/17 |  دفعات مشاهده: 3313 بار
کار دانشجویی
کار دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 |  دفعات مشاهده: 3427 بار
راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹
راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 |  دفعات مشاهده: 3851 بار
رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/26 |  دفعات مشاهده: 4275 بار
رویه درخواست آموزشی
رویه درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 3608 بار
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 3615 بار