قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری­­های نو- دانشگاه صن
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱
رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری­­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1401/3/1 |  دفعات مشاهده: 119 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک- مرکز تحقیقات انرژی دانش
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک- مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1401/3/2 |  دفعات مشاهده: 80 بار
اطلاعیه شماره ۱ – قابل توجه داوقابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱  دانشکده  مهندسی مکانیک
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱  دانشکده  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کلیه گرایش ها)
 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/1 |  دفعات مشاهده: 190 بار
انتخاب پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران
انتخاب پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران
 | تاریخ ارسال: 1401/3/1 |  دفعات مشاهده: 63 بار
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
 | تاریخ ارسال: 1401/1/17 |  دفعات مشاهده: 293 بار
اطلاعیه ثبت نام المپیاد ۱۴۰۱
اطلاعیه ثبت نام المپیاد ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 |  دفعات مشاهده: 357 بار
بنیاد فرهنگی البرز
بنیاد فرهنگی البرز
 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 |  دفعات مشاهده: 403 بار
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:

 
 | تاریخ ارسال: 1400/11/10 |  دفعات مشاهده: 464 بار
اضافه شدن تعدادی از گروه های دروس عملی به برنامه  نیمسال دوم ۱۴۰۰
اضافه شدن تعدادی از گروه های دروس عملی به برنامه  نیمسال دوم ۱۴۰۰

 
 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 |  دفعات مشاهده: 468 بار
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 |  دفعات مشاهده: 432 بار
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
 | تاریخ ارسال: 1400/11/6 |  دفعات مشاهده: 491 بار
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
 | تاریخ ارسال: 1400/11/5 |  دفعات مشاهده: 479 بار
اصلاحات برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ در ثبت نام تکمیلی - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی ساخت و تولید
اصلاحات برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ در ثبت نام تکمیلی - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی ساخت و تولید
 | تاریخ ارسال: 1400/11/4 |  دفعات مشاهده: 515 بار
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۰
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/11/4 |  دفعات مشاهده: 519 بار
قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در دروس کارگاه عمومی و کارگاه ماشین ابزارانیورسال ۱ نیمسال اول  ۱۴۰۰
قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در دروس کارگاه عمومی و کارگاه ماشین ابزارانیورسال ۱ نیمسال اول  ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/25 |  دفعات مشاهده: 582 بار
اطلاعیه نحوه برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۰
اطلاعیه نحوه برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۰

 
 | تاریخ ارسال: 1400/10/11 |  دفعات مشاهده: 590 بار
نکات تکمیلی درخصوص ثبت نام اولیه نیمسال دوم ۱۴۰۰
نکات تکمیلی درخصوص ثبت نام اولیه نیمسال دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/11 |  دفعات مشاهده: 626 بار
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام اولیه  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام اولیه  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 |  دفعات مشاهده: 604 بار
ثبت نام اولیه برای نیمسال دوم ۱۴۰۰
ثبت نام اولیه برای نیمسال دوم ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 |  دفعات مشاهده: 677 بار
راهنمای حذف اضطراری
راهنمای حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 |  دفعات مشاهده: 592 بار
حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰
حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 |  دفعات مشاهده: 586 بار
قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰
برنامه بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک، تکمیل پرونده ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 |  دفعات مشاهده: 647 بار
قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نامی در دروس عملی نیمسال اول ۱۴۰۰
قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نامی در دروس عملی نیمسال اول ۱۴۰۰
 
اطلاعیه شماره ۱:
 | تاریخ ارسال: 1400/8/29 |  دفعات مشاهده: 1261 بار
زمان بندی و نحوه برگزاری آزمون های دروس سرویس دانشکده ریاضی
زمان بندی و نحوه برگزاری آزمون های دروس سرویس دانشکده ریاضی:
 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 |  دفعات مشاهده: 854 بار
اطلاعیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰
اطلاعیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/9 |  دفعات مشاهده: 1055 بار
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
 | تاریخ ارسال: 1400/8/4 |  دفعات مشاهده: 1119 بار
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1400/8/4 |  دفعات مشاهده: 942 بار
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1267 بار
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 949 بار
دروس مصوب طراحی کاربردی
دروس مصوب طراحی کاربردی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1031 بار
دروس مصوب ساخت و تولید
دروس مصوب ساخت و تولید
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 990 بار
دروس مصوب تبدیل انرژی
دروس مصوب تبدیل انرژی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 976 بار
دروس ارشد مهندسی جوش
دروس ارشد مهندسی جوش
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1707 بار
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 962 بار
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 1067 بار
تبریک و خیرمقدم خدمت کلیه دانشجویان ورودی جدید
تبریک و خیرمقدم خدمت کلیه دانشجویان ورودی جدید
 | تاریخ ارسال: 1400/7/10 |  دفعات مشاهده: 1261 بار
برنامه ارایه بخش حضوری دروس عملی نیمسال دوم ۱۳۹۹ - دوره فشرده مهر و آبان ۱۴۰۰
برنامه ارایه بخش حضوری دروس عملی نیمسال دوم ۱۳۹۹ - دوره فشرده مهر و آبان ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 |  دفعات مشاهده: 1291 بار
اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه
اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه
 | تاریخ ارسال: 1400/6/29 |  دفعات مشاهده: 1223 بار
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس آز مبانی برق دارند
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس آز مبانی برق دارند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/17 |  دفعات مشاهده: 1302 بار
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس  آمار و احتمالات مهندسی" را بعنوان  درس تکدرس جایگزین انتخاب کرده‌اند
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که درس" آمار و احتمالات مهندسی" را بعنوان  درس تکدرس جایگزین انتخاب کرده‌اند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/16 |  دفعات مشاهده: 1286 بار
اسامی دانشجویان فارغ التحصیلی که تقاضای گذراندن حضوری کارگاه را به علت تعجیل در ثبت نمره داشتند
اسامی دانشجویان فارغ التحصیلی که تقاضای گذراندن حضوری کارگاه را به علت تعجیل در ثبت نمره داشتند
 | تاریخ ارسال: 1400/6/12 |  دفعات مشاهده: 1496 بار
قابل توجه دانشجویان در حال فارغ التحصیلی که در ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دروس عملی داشته اند
قابل توجه دانشجویان در حال فارغ التحصیلی که در ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دروس عملی داشته اند:
 | تاریخ ارسال: 1400/6/8 |  دفعات مشاهده: 1445 بار
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
 | تاریخ ارسال: 1400/5/18 |  دفعات مشاهده: 1913 بار
رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)
 رویهی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 |  دفعات مشاهده: 1817 بار
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 |  دفعات مشاهده: 3790 بار
ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 |  دفعات مشاهده: 3864 بار
مشکلات ثبت نام اولیه
مشکلات ثبت نام اولیه
 | تاریخ ارسال: 1399/10/17 |  دفعات مشاهده: 3768 بار
کار دانشجویی
کار دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 |  دفعات مشاهده: 3893 بار
راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹
راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 |  دفعات مشاهده: 4413 بار
رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/26 |  دفعات مشاهده: 5124 بار
رویه درخواست آموزشی
رویه درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 4120 بار
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 4064 بار